Info

Het doel van deze website

Beverwaard in beeld

Bekijk hier Beverwaard door de lens van enkele Beverwaardse hobbyfotografen en de bewoners

Beverwaard in Beeld

Een website voor u

en door u

 

Zoals de naam al aangeeft gaat het in deze website om beeldmateriaal van, uit en over de Rotterdamse stadswijk Beverwaard.

 

  • Foto's van evenementen en activiteiten
  • Portretfoto's van bewoners van de wijk
  • Foto's van straten, pleinen en parken
  • Foto's die u zelf graag met anderen deelt
  • Foto's die leuk zijn om te bekijken

 

Het leuke is dat u hier niet alleen

die foto's kunt bekijken, maar dat ook uw foto's er aan toegevoegd

kunnen worden.

 

Fotografen

De deelnemende hobbyfotografen zijn:

 

  • Ruud Spruit
  • Harry Schoemaker
  • U..?

 

 

Maakt u ook leuke foto's van de wijk?

Stuur ze dan in!

In de eerste plaats wil de website een overzicht geven van de wijk, dus afbeeldingen van de straten, pleinen en parken etc.

 

Daarnaast lijkt het ons leuk om foto's te plaatsen van de bewoners van de wijk. Om voor iedereen de drempel laag te houden denken we niet iedereen met naam en toenaam te plaatsen, maar er een leuke, bonte verzameling van portretten van te maken waar niet meer bij staat dan de datum waarop de foto werd genomen en een volgnummer.

 

En tot slot foto's van evenementen, activiteiten en gebeurtenissen die in de wijk plaatsgevonden hebben. En dit mogen dus ook foto's zijn die door u gemaakt zijn.

 

Foto's van al het moois dat in Beverwaard te vinden is

 

Bloemen op het Radboudplein

Ja, het zal best doubleren met foto's die ook al elders staan, maar we denken dat juist het bijeen brengen van de foto's een mooi en uitgebreid overzicht kan gaan opleveren.

 

Natuurlijk mag u ook zelf eigen gemaakte foto's insturen. (Zie de pagina contact)

 

Foto's van mensen die in Beverwaard wonen

 

Zou het niet leuk zijn om hier een bonte verzameling van foto's van mensen die in Beverwaard wonen samen te stellen..? Wij denken van wel.

 

Bij de foto plaatsen we alleen de datum waarop de foto werd gemaakt, of bij ons binnenkwam en een volgnummer (bijv. een foto als hiernaast met de omschrijving 20140926-0001).

 

Het kan dus zomaar gebeuren dat u gevraagd wordt of u in Beverwaard woont en zo ja of er een portretfoto van u gemaakt mag worden voor de site

 

Natuurlijk mag u ook zelf een eigen gemaakte foto of selfie insturen.

 

 

Foto's van evenementen en activiteiten

 

Er zijn veel evenementen, activiteiten, gebeurtenissen etc. in Beverwaard.

Denk maar eens aan de braderieën, en de vele activiteiten die er met name ook door de Buurt- en speeltuinvereni-ging georganiseerd worden.

 

Van al die activiteiten worden ook foto's gemaakt. zou het niet leuk zijn die ook allemaal op één plek te kunnen terugvinden?